Skip to main content

Quà tặng


Xin chúc mừng bạn nếu bạn đã đăng ký thành viên theo link giới thiệu của tôi. Ngoài việc bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ 24/7 của tôi về các vấn đề liên quan đến đầu tư Questra thì bạn còn được nhận lại được những phần quà tương đương khi bạn mua các gói đầu tư trên Questra:

Gói Yellow 270E : Tặng 13.5E

Gói Green 810E : Tặng 40.5E

Gói Blue 2430E : Tặng 121.5E

Gói Red 7290E : Tặng 364.5E

Black 21870E : Tặng 1093.5E

Gói Indigo 65610E : Tặng 3280.5E

Bạn vui lòng đăng ký nhận quà tặng theo link sau: https://goo.gl/forms/ECtqinUFc9vUPa3S2. Tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra và chuyển quà cho bạn trong vòng 12H.