Skip to main content

Lợi nhuận hàng tuần

Mới nhất: 15.09.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 4.45%


Lợi nhuận trong tháng 9-2017
15.09.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 4.45%
08.09.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.04%
01.09.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.17%
Lợi nhuận trong tháng 8-2017
25.08.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.57%
18.08.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 0.00% – (Vacation/Kỳ nghỉ của công ty)
11.08.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 0.00% – (Vacation/Kỳ nghỉ của công ty)
04.08.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 0.00% – (Vacation/Kỳ nghỉ của công ty)
Lợi nhuận trong tháng 7-2017
29.07.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.27%
22.07.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.03%
14.07.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.14%
07.07.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.48%
Lợi nhuận trong tháng 6-2017
30.06.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.12%
23.06.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.29%
16.06.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.48%
09.06.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 4.79%
02.06.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.30%
Lợi nhuận trong tháng 5-2017
26.05.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.13%
19.05.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.62%
12.05.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.26%
05.05.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 4.20%
Lợi nhuận trong tháng 4-2017
28.04.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.38%
21.04.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.10%
14.04.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 7.02%
07.04.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.23%
Lợi nhuận trong tháng 3-2017
31.03.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.77%
24.03.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.69%
17.03.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.35%
10.03.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 7.13%
03.03.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.77%
Lợi nhuận trong tháng 2-2017
24.02.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.46%
17.02.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.16%
10.02.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.30%
03.02.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 5.21%
Lợi nhuận trong tháng 1-2017
27.01.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.47%
20.01.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 6.17%
13.01.2017 – Lợi nhuận trong tuần là 7.03%
Lợi nhuận trong tháng 12-2016
16.12.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.33%
09.12.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.08%
02.12.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.20%
Lợi nhuận trong tháng 11-2016
25.11.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 5.80%
18.11.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.51%
11.11.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.22%
04.11.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.19%
Lợi nhuận trong tháng 10-2016
28.10.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 5.37%
21.10.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.44%
14.10.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.27%
07.10.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.15%
Lợi nhuận trong tháng 9-2016
30.09.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.60%
23.09.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.14%
16.09.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.70%
09.09.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.03%
02.09.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.41%
Lợi nhuận trong tháng 8-2016
26.08.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 7.08%
19.08.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.04%
12.08.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.56%
05.08.2016 – Lợi nhuận trong tuần là 6.23%